HLAVN? STR?NKA
 ·O N?S
 ·ZAM?STN?N?
 ·KNIHA N?V?T?V
 ·KONTAKT
 ·NA?E BANNERY
 ·SPAMME?I
  ?E?ENSKO
 ·Z?KLADN? INFORMACE
 ·MAPY
  INGU?SKO
 ·Z?KLADN? INFORMACE
 ·MAPY
  SEVERN? OSETIE
 ·Z?KLADN? INFORMACE
  DAGEST?N
 ·Z?KLADN? INFORMACE
  ZPR?VY V ?E?TIN?
 ·M?S??N? P?EHLEDY
 ·ANALYTICK? ?L?NKY

SEZNAM ODKAZŮ

  NAŠI PARTNEŘI

 O nás

O násPrague Watchdog byl občanským sdružením, které se zabývalo shromažďováním a šířením informací o konfliktu v Čečensku se zaměřením na lidská práva, humanitární pomoc, oblast sdělovacích prostředků a politickou situaci. Webové stránky www.watchdog.cz provozovalo toto občanské sdružení v letech 2000 až 2010, a to díky grantu americké nadace NED.

Proč vznikla tato služba a proč právě v Praze?

Cílem Prague Watchdog bylo poskytovat podrobné informace o regionu, ve kterém jsou porušována lidská práva a ztíženy podmínky pro poskytování humanitární pomoci a který se po zmírnění válečných operací dostal z centra pozornosti mezinárodních médií. Občanské sdružení Prague Watchdog (IČ: 26666880) vzniklo v Praze, jelikož Česká republika jakožto jeden ze států bývalého sovětského bloku může nabídnout svou zkušenost a svůj pohled na ruský militarismus v kontextu čečenské války. Naši přispěvatelé pocházeli především z Ruské federace, přičemž při získávání zpráv z první ruky jsme využívali i vlastní čečenské dopisovatele.

V červnu 2010 ukončil Prague Watchdog poslední ze svých projektů. Tyto webové stránky proto již nebudou týmem Prague Watchdog aktualizovány (s výjimkou stránky věnované spodině českého internetu, našim spammerům).

VYHLEDÁVÁNÍ
  

[více parametrů]

 © 2000-2024 Prague Watchdog  (see Reprint info).
Názory uveřejněné na tomto webu nemusejí vyjadřovat názory redakce "Prague Watchdog",
která se snaží představit široké spektrum pohledů na konflikt na severním Kavkaze.
Reklama
Stop ruské agresi v Gruzii!