HLAVN? STR?NKA
 ·O N?S
 ·ZAM?STN?N?
 ·KNIHA N?V?T?V
 ·KONTAKT
 ·NA?E BANNERY
 ·SPAMME?I
  ?E?ENSKO
 ·Z?KLADN? INFORMACE
 ·MAPY
  INGU?SKO
 ·Z?KLADN? INFORMACE
 ·MAPY
  SEVERN? OSETIE
 ·Z?KLADN? INFORMACE
  DAGEST?N
 ·Z?KLADN? INFORMACE
  ZPR?VY V ?E?TIN?
 ·M?S??N? P?EHLEDY
 ·ANALYTICK? ?L?NKY

SEZNAM ODKAZŮ

  NAŠI PARTNEŘI
 Naše bannery
Chcete-li podpořit Prague Watchdog umístěním banneru na vašem webu, zvolte si prosím jeden z následujících a zkopírujte příslušný HTML kód do zdrojového kódu svých stránek.
animovaný (Flash 4), anglicky, černé pozadí:

<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
 codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0"
 ID=banner WIDTH=468 HEIGHT=60>
 <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.watchdog.cz/banner/banner.swf"> 
 <PARAM NAME=quality VALUE=high> 
 <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#000000> 
 <EMBED src="http://www.watchdog.cz/banner/banner.swf" 
quality=high bgcolor=#000000  WIDTH=468 HEIGHT=60 
TYPE="application/x-shockwave-flash" 
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
</EMBED>
</OBJECT>

animovaný (gif), rusky, černé pozadí:

Prague Watchdog - Чеченская война
<A HREF="http://www.watchdog.cz/russian"><IMG 
 SRC="http://www.watchdog.cz/banner/pw_banner_ru.gif" 
 ALT="Prague Watchdog - Чеченская война"
 BORDER="0"></A><BR>
animovaný (gif), anglicky, černé pozadí:

Prague Watchdog - Crisis in Chechnya
<A HREF="http://www.watchdog.cz/"><IMG 
 SRC="http://www.watchdog.cz/banner/pw_banner_en.gif" 
 ALT="Prague Watchdog - Crisis in Chechnya"
 BORDER="0"></A><BR>
statický (gif), anglicky, černé pozadí:

Prague Watchdog = Crisis in Chechnya
<A HREF="http://www.watchdog.cz/"><IMG 
 SRC="http://www.watchdog.cz/banner/pw.gif" 
 ALT="Prague Watchdog - Crisis in Chechnya"
 BORDER="0"></A><BR>
statický (gif), anglicky, černé pozadí:

Prague Watchdog
<A HREF="http://www.watchdog.cz"><IMG 
 SRC="http://www.watchdog.cz/banner/pw_88x31_english_black.gif" 
 ALT="Prague Watchdog - Crisis in Chechnya"
 BORDER="0"></A><BR>
statický (gif), anglicky, bílé pozadí:

Prague Watchdog - Crisis in Chechnya
<A HREF="http://www.watchdog.cz"><IMG 
 SRC="http://www.watchdog.cz/banner/pw_88x31neanim.gif" 
 ALT="Prague Watchdog - Crisis in Chechnya"
 BORDER="0"></A><BR>
animovaný (gif), rusky, bílé pozadí:

Prague Watchdog - Чеченская война
<A HREF="http://www.watchdog.cz/russian"><IMG 
 SRC="http://www.watchdog.cz/banner/pw_88x31_ru.gif" 
 ALT="Prague Watchdog - Чеченская война"
 BORDER="0"></A><BR>
animovaný (gif), rusky, černé pozadí:

Prague Watchdog - Чеченская война
<A HREF="http://www.watchdog.cz/russian"><IMG 
 SRC="http://www.watchdog.cz/banner/pw_anim_88x31_russian_black.gif" 
 ALT="Prague Watchdog - Чеченская война"
 BORDER="0"></A><BR>
animovaný (gif), anglicky, černé pozadí:

Prague Watchdog - Crisis in Chechnya
<A HREF="http://www.watchdog.cz"><IMG 
 SRC="http://www.watchdog.cz/banner/pw_anim_88x31_english_black.gif" 
 ALT="Prague Watchdog - Crisis in Chechnya"
 BORDER="0"></A><BR>
animovaný (gif), anglicky, bílé pozadí:

Prague Watchdog - Crisis in Chechnya
<A HREF="http://www.watchdog.cz"><IMG 
 SRC="http://www.watchdog.cz/banner/pw_anim_88x31_english_black.gif" 
 ALT="Prague Watchdog - Crisis in Chechnya"
 BORDER="0"></A><BR>
VYHLEDÁVÁNÍ
  

[více parametrů]

 © 2000-2024 Prague Watchdog  (see Reprint info).
Názory uveřejněné na tomto webu nemusejí vyjadřovat názory redakce "Prague Watchdog",
která se snaží představit široké spektrum pohledů na konflikt na severním Kavkaze.
Reklama
Stop ruské agresi v Gruzii!