HLAVN? STR?NKA
 ·O N?S
 ·ZAM?STN?N?
 ·KNIHA N?V?T?V
 ·KONTAKT
 ·NA?E BANNERY
 ·SPAMME?I
  ?E?ENSKO
 ·Z?KLADN? INFORMACE
 ·MAPY
  INGU?SKO
 ·Z?KLADN? INFORMACE
 ·MAPY
  SEVERN? OSETIE
 ·Z?KLADN? INFORMACE
  DAGEST?N
 ·Z?KLADN? INFORMACE
  ZPR?VY V ?E?TIN?
 ·M?S??N? P?EHLEDY
 ·ANALYTICK? ?L?NKY

SEZNAM ODKAZŮ

1. srpna 2004 · VERZE PRO TISK · POSLAT MAILEM

Nová pravidla akreditace ruských novinářů v Čečensku

(Prague Watchdog) - Dnešním dnem vstoupila v platnost nová pravidla akreditace ruských novinářů pro práci v Čečenské republice. Akreditace bude vydávat Ministerstvo vnitra Ruské federace (MV RF).

Žádost o akreditaci, sestavenou na hlavičkovém papíru zaměstnavatele a opatřenou razítkem a podpisem šéfredaktora, musí novinář odeslat na Správu informací regionálních a veřejných spojů MV RF. Kromě podrobných údajů o sídle zaměstnavatele musí žadatel uvést detailní údaje o své osobě včetně domácí adresy a používaného pseudonymu.

Žadatel si dále musí na ministerstvu informačních technologií a spojů obstarat povolení k použití satelitního telefonu "v zóně protiteroristické operace", jehož kopii přiloží ke své žádosti.

Správa informací má vyřídit žádost během pěti pracovních dnů od data jejího podání a akreditace se bude vydávat na dobu do šesti měsíců s možností prodloužení.

Akreditovaní novináři mají právo dostávat oficiální materiály vydávané představiteli oficiálních orgánů RF a mohou dělat rozhovory s "oficiálními" představiteli mocenských orgánů Čečenské republiky a s civilisty.

Novináři se však nadále smí pohybovat v "zóně" pouze v doprovodu přidělené osoby, která určí, jaké objekty či vojenské formace může novinář fotografovat a kdy může použít satelitní telefon.

Podle ruských zákonů novináři nesmí "rozšiřovat informace odhalující názvy vojenských částí a ozbrojených oddílů Ruské federace a místa jejich dislokace, zveřejňovat jména vojáků, početní stav oddílů a vojenské techniky ani trasy pohybu vojenských částí a oddílů".

Novinář může být zbaven akreditace z mnoha důvodů, jako je zánik sdělovacího prostředku, jenž jej zaměstnával, nebo výpověď zaměstnavatele, porušení ruských zákonů nebo "pravidel pohybu a pobytu v zóně konfliktu" či vyvíjení činnosti, jež ohrožuje na životě a na zdraví ostatní osoby.

Dosud se novináři museli akreditovat u úřadu poradce Prezidenta RF pro Čečenskou republiku Sergeje Jastržembského (ten byl v březnu letošního roku jmenován prezidentským zmocněncem pro otázky vztahů s EU) na základě tzv. „Pravidel akreditace zaměstnanců sdělovacích prostředků“, která platila od konce roku 1999.

Akreditaci zahraničních novinářů bude provádět Ministerstvo zahraničí RF.

(A)Diskuse

VYHLEDÁVÁNÍ
  

[více parametrů]

 © 2000-2024 Prague Watchdog  (see Reprint info).
Názory uveřejněné na tomto webu nemusejí vyjadřovat názory redakce "Prague Watchdog",
která se snaží představit široké spektrum pohledů na konflikt na severním Kavkaze.
Reklama
Stop ruské agresi v Gruzii!