HLAVN? STR?NKA
 ·O N?S
 ·ZAM?STN?N?
 ·KNIHA N?V?T?V
 ·KONTAKT
 ·NA?E BANNERY
 ·SPAMME?I
  ?E?ENSKO
 ·Z?KLADN? INFORMACE
 ·MAPY
  INGU?SKO
 ·Z?KLADN? INFORMACE
 ·MAPY
  SEVERN? OSETIE
 ·Z?KLADN? INFORMACE
  DAGEST?N
 ·Z?KLADN? INFORMACE
  ZPR?VY V ?E?TIN?
 ·M?S??N? P?EHLEDY
 ·ANALYTICK? ?L?NKY

SEZNAM ODKAZŮ

12. dubna 2010 · Prague Watchdog / Usam Bajsajev · VERZE PRO TISK · POSLAT MAILEM

Neúplný seznam

Usam Bajsajev, exkluzivně pro Prague Watchdog

Čím se vyznačuje strategie vraždění, používaná v Čečensku? Je tamní „továrna na smrt“ z právního hlediska mechanismem teroru? Tato otázka uvádí do rozpaků i samotné obhájce lidských práv.

Vezměme si kupříkladu rok 1995 a události v Buďonnovsku. Obsazení nemocnice s rukojmími bylo bezpochyby teroristickým činem. A to, že přitom byly vzneseny politické požadavky jako odsun vojsk z Čečenska, zahájení politických jednání, tento fakt ještě podtrhuje. V mezinárodním právu zatím nemáme přesnou definici terorismu, ale běžně se má za to, že je to násilí nebo hrozba použití násilí vůči civilistům za účelem získání politických, vojenských nebo jiných výhod.

Proto můžeme za teroristický čin považovat i obsazení lékařské pohotovosti v Grozném vojáky 81. samarského pluku, ke kterému došlo ještě půl roku před buďonnovskou akcí Šamila Basajeva. V obou případech byly oběťmi útoku civilisté. Mimochodem zajmout civilní osoby, včetně žen a dětí, a krýt se jimi coby živými štíty, to je běžná praxe ruských vojáků nebo příslušníků tajných služeb, kterou si osvojili již během první čečenské války.

K teroristickému činu, neboli k násilí nebo hrozbě použití násilí vůči civilistům patří vraždy, braní do zajetí, mučení, bití a mnoho dalšího, co na vlastní kůži zakusili obyvatelé Čečenska a v současné době pomalu zakoušejí i ostatní Kavkazané. Jenže ruské příslušníky silových orgánů z jakéhosi důvodu nikdo za teroristy neoznačuje. Teroristé jsou pouze ti, kdo mají vousy, modlí se k Alláhovi a odpalují nálože na svém těle. Je to určitá karikatura toho, co se děje v Čečensku, a tahle karikatura mnoha lidem vyhovuje. Jinak by seznam teroristů nebo alespoň osob podezřelých ze spáchání teroristického činu nebyl tak jednostranný a museli by v něm být zahrnuti i ti, kdo se již pohodlně zabydleli v nejvyšších patrech ruské moci.

Ještě jednou zopakuji: charakteristickým rysem teroristického činu je násilí vůči tomu, kdo se nemůže bránit, a skrze to získání určitých výhod. Přitom není důležitá metoda, to, jakým způsobem byli lidé zavražděni – zda strategickou raketou, nebo „živou bombou“.

Jsem dalek toho, abych ospravedlňoval teroristy. Pouze se domnívám, že kdyby měla ruská společnost dostatek odvahy k tomu, aby vojenskou operaci v Čečensku nazvala terorem, podařilo by se zastavit bujení choroby již v raných stádiích.

Původní text v ruském jazyce je k dispozici zde.


Překlad Adam Havlín

(A)Diskuse

VYHLEDÁVÁNÍ
  

[více parametrů]

 © 2000-2024 Prague Watchdog  (see Reprint info).
Názory uveřejněné na tomto webu nemusejí vyjadřovat názory redakce "Prague Watchdog",
která se snaží představit široké spektrum pohledů na konflikt na severním Kavkaze.
Reklama
Stop ruské agresi v Gruzii!