HLAVN? STR?NKA
 ·O N?S
 ·ZAM?STN?N?
 ·KNIHA N?V?T?V
 ·KONTAKT
 ·NA?E BANNERY
 ·SPAMME?I
  ?E?ENSKO
 ·Z?KLADN? INFORMACE
 ·MAPY
  INGU?SKO
 ·Z?KLADN? INFORMACE
 ·MAPY
  SEVERN? OSETIE
 ·Z?KLADN? INFORMACE
  DAGEST?N
 ·Z?KLADN? INFORMACE
  ZPR?VY V ?E?TIN?
 ·M?S??N? P?EHLEDY
 ·ANALYTICK? ?L?NKY

SEZNAM ODKAZŮ

18. února 2010 · Prague Watchdog / Vadim Borščev · VERZE PRO TISK · POSLAT MAILEM

Rozhovor s emírem

Vadim Borščev, exkluzivně pro Prague Watchdog

Minulý týden se na některých webových stránkách spojených s Emirátem Kavkaz (např. na stránkách Kavkaz centra) objevilo interview s Dokku Umarovem z 16. ledna, v němž Umarov shrnuje uplynulý rok a hovoří o plánech na nadcházející léto. Z rozhovoru lze vyvodit několik závěrů.

Především Umarov prohlašuje, že emirát během roku utrpěl poměrně vážné ztráty. Přitom z jeho slov vyplývá, že se jedná o více než stovku padlých mudžáhidů (podobné počty udávají i „kadyrovovské“ zdroje). Je zcela logické a pochopitelné, že zmínkami o „vážných ztrátách“ chce Umarov vyvrátit tvrzení promoskevských zdrojů o nepatrných počtech bojovníků podzemního odporu. „Vážné ztráty“ může totiž utrpět jen opravdová velká armáda, nikoli nějaká skupinka čítající desítky partyzánů.

Další věcí je disciplína, kterou se údajně podařilo zavést. Umarov tvrdí, že nábor rekrutů již není spontánní, ale probíhá podle přesně vykalkulovaných potřeb při doplňování řad bojovníků. Podle emíra je podzemí nuceno uměle omezovat své počty a nebere do svých řad každého, kdo chce bojovat se zbraní v ruce, čímž zamezuje zbytečným ztrátám. To odpovídá partyzánské povaze islámského odporu, kdy nelze zajistit dostatek zdrojů pro větší útvar, a naopak se bojuje v nevelkých skupinách, které se neustále přemisťují z místa na místo.

Pokud jde o strategii válečných operací, slibuje Umarov (podobně jako všichni jeho předchůdci včetně čečenského prezidenta Dudajeva za první války), že se válka přesune do „vnitřního“ Ruska.

Nutno nicméně říci, že srovnáme-li situaci s minulým létem, teroristický potenciál Emirátu Kavkaz narůstá.

Původní text v ruském jazyce je k dispozici zde.


Překlad Adam Havlín

(A)Diskuse

VYHLEDÁVÁNÍ
  

[více parametrů]

 © 2000-2024 Prague Watchdog  (see Reprint info).
Názory uveřejněné na tomto webu nemusejí vyjadřovat názory redakce "Prague Watchdog",
která se snaží představit široké spektrum pohledů na konflikt na severním Kavkaze.
Reklama
Stop ruské agresi v Gruzii!