HLAVN? STR?NKA
 ·O N?S
 ·ZAM?STN?N?
 ·KNIHA N?V?T?V
 ·KONTAKT
 ·NA?E BANNERY
 ·SPAMME?I
  ?E?ENSKO
 ·Z?KLADN? INFORMACE
 ·MAPY
  INGU?SKO
 ·Z?KLADN? INFORMACE
 ·MAPY
  SEVERN? OSETIE
 ·Z?KLADN? INFORMACE
  DAGEST?N
 ·Z?KLADN? INFORMACE
  ZPR?VY V ?E?TIN?
 ·M?S??N? P?EHLEDY
 ·ANALYTICK? ?L?NKY

SEZNAM ODKAZŮ

27. ledna 2010 · Prague Watchdog / Iskander Džálid · VERZE PRO TISK · POSLAT MAILEM

Proč nemá islám v Rusku budoucnost

(Text z naší série tematických článků zvané "Islám dnes", www.watchdog.cz/islam).

Iskander Džálid (pseudonym), exkluzivně pro Prague Watchdog

Negativní obraz islámu zdědilo Rusko z Byzance. Jedním z klíčových rysů tehdejšího myšlení bylo rozdělení světa na známé (dobré) a neznámé (zlé). Toto dělení a přiřazení islámu v ruském kolektivním nevědomí k jedné ze dvou těchto kategorií je názorně zobrazeno v Pověsti dávných časů, v části, kde kníže Vladimír vybírá nejvhodnější náboženství pro ruskou zemi.

Za vlády Ivana Hrozného již existovalo přísné kulturně-náboženské rozdělení na pravoslavné a jinověrce. Přičemž islám byl asociován se všemi negativními stránkami tatarsko-mongolského jha, jako byly krutost, násilí, tmářství, ďábelskost...

Zároveň s tím jsou ale patrné i snahy vytvořit obraz „dobrého muslima“, rozlišuje se například mezi Arabem, krymským muslimem, Tatarem. Ruská říše si ochočuje muslimy metodou cukru a biče. V 18. století probíhají kampaně obrácení muslimů na křesťanskou víru, boří se mešity, a když pak Kateřina II. zrušila zákaz výstavby mešit, Tataři ji oslavovali.

Od 19. století již byli muslimové zcela pod „civilizovanou“ kontrolou státu. Proto nepřekvapí, že když Sovětský svaz obsadil muslimský Afghánistán, nevyvolalo to mezi sovětskými muslimy žádný protest či znepokojení a důstojníci z islámských regionů SSSR se této operace bez problémů účastnili.

Dnes je v Rusku islám asociován s terorismem, a vůbec s metafyzickým zlem z kolektivního nevědomí. „Dobrý muslim“ může být pouze ten, kdo souhlasí s politikou státu, byť tento stát vyhlazuje muslimy kobercovými nálety, koncentračními tábory, čistkami, mučením, únosy. Čelní představitelé Ruska zcela otevřeně vyjadřují neúctu k islámu i na mezinárodních konferencích.

Může mít islám nějakou budoucnost v Rusku, kde na Rudém náměstí stojí chrám Vasila Blaženého, jehož osm kupolí symbolizuje osm turbanů na uťatých hlavách obránců Kazaně? Může mít islám nějakou budoucnost v Rusku, jehož armáda zlikvidovala 20 procent obyvatelstva Čečenska?


Původní text v ruském jazyce je k dispozici zde.
 


Překlad Adam Havlín

(A)Diskuse

VYHLEDÁVÁNÍ
  

[více parametrů]

 © 2000-2024 Prague Watchdog  (see Reprint info).
Názory uveřejněné na tomto webu nemusejí vyjadřovat názory redakce "Prague Watchdog",
která se snaží představit široké spektrum pohledů na konflikt na severním Kavkaze.
Reklama
Stop ruské agresi v Gruzii!