HLAVN? STR?NKA
 ·O N?S
 ·ZAM?STN?N?
 ·KNIHA N?V?T?V
 ·KONTAKT
 ·NA?E BANNERY
 ·SPAMME?I
  ?E?ENSKO
 ·Z?KLADN? INFORMACE
 ·MAPY
  INGU?SKO
 ·Z?KLADN? INFORMACE
 ·MAPY
  SEVERN? OSETIE
 ·Z?KLADN? INFORMACE
  DAGEST?N
 ·Z?KLADN? INFORMACE
  ZPR?VY V ?E?TIN?
 ·M?S??N? P?EHLEDY
 ·ANALYTICK? ?L?NKY

SEZNAM ODKAZŮ

29. prosince 2002 · Berkat · VERZE PRO TISK · POSLAT MAILEM · JAZYKOVÉ VERZE: ENGLISH RUSSIAN 

Putovní koncert dětského tanečního souboru z Čečenska „Před válkou jsem měl hračky“

Ve dnech 6.- 18. ledna 2003 se uskuteční v Čechách a na Moravě turné dětské taneční skupiny Maršo z Čečenska. Projekt této cesty čečenských dětí nese název Putovní koncert „Před válkou jsem měl hračky“.

1. Historie projektu:

Úmysl uspořádat Putovní koncert ve prospěch čečenských dětí vznikl v listopadu 2001 při setkání Petry Procházkové, Břetislava Rychlíka, Jany Hradilkové (o.s. Berkat) a manželů Opatřilových (Svaz pěstounských rodin).

Díky spolupráci se zaměstnanci společnosti Člověk v tísni na humanitární misi v Čečensku se podařilo vytipovat v uprchlickém táboře Sputnik na čečensko-ingušských hranicích 24 dětských tanečníků (dětský taneční soubor Maršo), kteří spolu s dalšími domácími soubory a umělci měli vystoupit v termínu od 28. 8. do 13. 9. 2002 jako hlavní aktéři pěti koncertů – v Praze, Brně, Zlíně, Ostravě a Českých Budějovicích.

Ničivé záplavy na velkém území naší země zasáhly do příprav akce 14 dnů před jejím začátkem. Čečenské děti s pochopením odložily cestu na pozdější termín. Jejich dospělí vedoucí dokonce nabízeli pomoc s organizováním sbírky na pomoc České republice, ačkoliv sami žijí v uprchlickém táboře.

Od září t.r. jsme navázali na předchozí práci a k novému termínu Putovního koncertu (6. - 18. ledna 2003) začali vše připravovat prakticky znova.

2. Myšlenka a záměry Putovního koncertu:

Děti z čečenského uprchlického tábora Sputnik (na čečensko-ingušské hranici) nám přijedou předvést své taneční umění - výsledek činnosti, které se již druhým rokem věnují pod vedením tanečního učitele Vachy Těmirchanova. Tanec je v Čečensku jednou z nejsilnějších tradic a radostí. Vacha se snaží nejen děti učit, ale i předávat taneční dovednosti dál. Děti k nám přijedou na své první taneční turné. Berkat jim tímto umožňuje dotáhnout svou práci do důsledků, které by jinak pro ně nebyly za dané situace myslitelné. Zároveň je pro ně připraven bohatý program, během něhož zažijí spoustu dobrodružství a setkají se se svými vrstevníky ze všech měst, kde budou tančit.

Celou akcí chceme:

- otevřít široký prostor pro mezikulturní a občanské vyjádření solidarity s dětmi, které měly smůlu, že se narodily do velmi těžkých životních podmínek. Koncertem chceme upozornit na situaci v zemi těchto dětí a umožnit lidem u nás se osobně setkat s nimi, s jejich kulturou, temperamentem a zkušeností;

- prosadit význam osobního setkání a tím přispět k bourání bariér z předsudků, které si na druhé straně i my často nevědomky nosíme v duši a které se navenek čím dál tím víc projevují rasismem, strachem, nenávistí a netolerancí vůči jiným kulturám a náboženstvím. Chceme touto akcí ale také ukázat na nutnost překonat strach z kontrastu: záměr uskutečnit osobní setkání s mladými lidmi ze země zdevastované válkou, kteří postrádají jakékoli jistoty, naděje a možnosti, na které jsme zvyklí my, by nás neměl děsit, ale naopak obdařit zamyšlením nad hodnotami lidství, přátelství a soucitu i mladé lidi žijící v materiálním nadbytku;

- využít získané finanční prostředky nejen k další podpoře tančících dětí a jejich rodin, ale především k pokračování již běžícího projektu o.s Berkat „Pomoc lidem v ruinách“ (více informací na webových stránkách);

- natočením filmového dokumentu o celém průběhu akce doplnit již existující dokumentární filmový materiál a ve spolupráci s médii jej použít k dalšímu seznamování veřejnosti s problémem civilistů ve válečných oblastech, ale i s možnostmi solidárního setkávání komunit odlišných kultur.

3. Program koncertů:

Brno (11. 1. 2003, Husa na provázku od 19.00) - provází Petr Vacek, účinkují: Maršo, Václav Koubek, Pěstounské rodiny, herci divadla Husa na provázku, Feng-Jung Song a Horská karavana, Vojta Havel;

Zlín (13. 1. 2003, Velké Kino od 19.00) - provází Jaroslav Dušek, účinkují: Maršo, Rovnátka, Pěstounské rodiny, Dáša Andrtová-Voňková, Jiří Pavlica a Talant;

Ostrava (15. 1. 2003, Divadlo loutek od 14.00) - provází Berkat, účinkují: Maršo, Vonička, romští tanečníci;

Praha (16. 1. 2003, Akropolis od 19.00) - provází Svatopluk Karásek, účinkují: Maršo, Zuzana Navarová, d.T. aKoa, Marcipán.

4. Organizace, spolupráce, finanční zajištění a podpora:

Hlavním organizátorem je o.s. Berkat., u jehož zrodu stála česká novinářka Petra Procházková. Jeho hlavním posláním je individuální občanská svépomoc při zlepšování životních podmínek těch dětí a neúplných rodin ve zničené metropoli Groznyj, které přežívají za objektivně nejhorších podmínek - ve sklepích, na ulici apod. Berkat svou povahou, založením a směřováním není klasickou humanitární organizací, ale chce vytvořit co nejširší osobní zainteresovanost lidí na obou stranách – pomáhající i pomoc přijímající (více informací na www.berkat.cz).

Záštitu nad celou akcí převzala ministryně školství Petra Buzková. Na přípravách, organizaci a realizaci se vedle Berkatu podílejí: Monika a Břetislav Rychlíkovi (umělecká dramaturgie koncertů), Sdružení pěstounských rodin na Moravě (ubytování čečenských dětí v rodinách a pomoc při tvorbě programu), společnost Deus Production Company (produkce), pracovníci společnosti Člověk v tísni působící v Ingušsku, vedení Senátu PČR, pracovníci Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva školství a radnic měst Brno, Zlín, Ostrava, střední školy v Praze, Brně, Zlíně a Ostravě, nadace Jana Pivečky. Grafické práce provádějí Tomáš Didunyk a Tomáš Bořil. Tisk sponzoruje Ateliér Spektrum. Mediálním partnerem je Český rozhlas.

Finanční zajištění akce:

Převážná většina prostředků získaných na tento projekt pochází od soukromých dárců. Významný podíl hraje sponzorský dar od JAC Trust z Velké Británie a od České katolické charity, finanční i nefinanční podporu (včetně ubytování v Praze) poskytuje evangelický sbor kostela Sv. Salvátora.

Velice podstatnou roli při zajištění akce má ovšem sponzoring a podpora nefinančního charakteru.

Senát Parlamentu ČR spolu s ČSA a Ministerstvo zahraničí se podílejí na zajištění bezpečného transportu dětí do Prahy a zpět. Ministerstvo vnitra zajišťuje autobus na přepravu dětí mezi českými a moravskými městy. Několik drobných podnikatelů přislíbilo sponzoring ve formě dodávky drobného občerstvení. Veškeré náklady spojené s přípravnými pracemi (telefony, mobily, internet, cestovné, volný čas…) hradí organizátoři z vlastních prostředků.

Veškeré vybrané peníze jsou pečlivě ukládány a budou vydány během uskutečnění akce. Všichni drobní i větší sponzoři budou podrobně seznámeni s konkrétním účelem vydání peněz, které do akce vložili.

Konto na Putovní koncert: 51-0614340237/0100, v.s. 222

Kontakt: o.s. Berkat, Novovysočanská 554/22, 190 00 Praha 9 – Vysočany
http://www.berkat.cz, berkat@berkat.cz

Kontaktní osoba:
Jana Hradilková, Nová 184, Zbuzany 252 25,
Telefon: 25796 1047, 25796 1401, mobil: 608 829 535
E-mail: ashoka@ecn.cz

(A/T)

  Související články:
 · 

VYHLEDÁVÁNÍ
  

[více parametrů]

 © 2000-2022 Prague Watchdog  (see Reprint info).
Názory uveřejněné na tomto webu nemusejí vyjadřovat názory redakce "Prague Watchdog",
která se snaží představit široké spektrum pohledů na konflikt na severním Kavkaze.
Reklama
Stop ruské agresi v Gruzii!